Medewerkers   •

Medewerkers
Nieuwe Cao umc
2018-2020

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en organisaties van umc-werknemers hebben vanaf…

Werkbelevings-
onderzoek

Het UMC Utrecht voert twee keer
per jaar een Werkbelevingsonderzoek (WBO) uit om meer zicht te krijgen
op de beleving van…

Voor Personeel & organisatie (P&O) was 2018 een uitdagend en ambitieus jaar. Zo waren er onderhandelingen over en de totstandkoming van een nieuwe cao en hebben we de nieuwe Human Resources (HR)-strategie 2018-2020 ‘Samen beter worden’ geïmplementeerd. Binnen deze strategie werken we aan zes strategische speerpunten om de dienstverlening aan onze medewerkers verder te verbeteren. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste P&O-thema’s in 2018.


Energiek@UMC 

Binnen het UMC Utrecht willen we medewerkers die goed in hun vel zitten aanmoedigen om… 


Mantelzorg

Een belangrijk aandachtspunt in het faciliteren van een goede werk-/privébalans…

Zelfroosteren,
12-uursdiensten
en anders roosteren

Het UMC Utrecht wil graag investeren in duurzame inzetbaarheid en de gezondheid...

Loopbaancentrum

Het Loopbaancentrum (LBC)
van het UMC Utrecht geeft medewerkers advies en ondersteuning bij vragen over… 

DUURZAME
INZETBAARHEID
MEDEWERKERS

Binnen het UMC Utrecht willen we zorgen voor een gezonde werkomgeving en alle medewerkers stimuleren en ondersteunen in hun loopbaan, duurzame inzetbaarheid en wendbaarheid.

LEIDERSCHAPS-
ONTWIKKELING
CONNECTING LEADERS

In het leiderschapsprogramma Connecting Leaders focussen we op het versterken van persoonlijk leiderschap en de kerncompetenties mensgericht, resultaatgericht en klant-/patiëntgericht leiderschap, samenwerken en vernieuwen. In 2018 is het U-team (raad van bestuur en de leiding van divisies, directies en speerpunten) ook gestart met een Connecting Leaders programma. Daarnaast hebben we een Connecting Leaders leiderschapsprogramma ontwikkeld en uitgevoerd bij alle brede leiderschapsteams van de divisies. Alle leidinggevenden van UMC Utrecht, van werkvloer tot raad van bestuur, delen zo dezelfde ervaringen en werken vanuit een gedeelde visie op leiderschap.

In 2018 namen 183 leidinggevenden deel aan het programma. Hiermee hebben we de doelstelling van ruim 80% van de in totaal circa 750 leidinggevenden eind 2018 ruim behaald. Een effectmeting wijst uit dat de meerderheid van de deelnemers groei in de kerncompetenties ervaart. In 2019 starten nog 86 deelnemers. Zij vormen de laatste groepen van het succesvolle programma.
In 2020 krijgt Connecting Leaders een vervolg dat voortborduurt
op Connecting Leaders én voorziet in een aanbod voor nieuwe leidinggevenden.

8

In het najaar van 2018 waardeerde 43% van de medewerkers werken bij het UMC Utrecht met een

of hoger

Vrouwelijk
talent
Participatie-
wet
Diversiteit & inclusie

Het UMC Utrecht hecht veel belang aan diversiteit en inclusie. Om de culturele diversiteit binnen onze organisatie te vergroten, hebben we ons in 2018 aangesloten bij de Alliantie Cultureel Diversiteit in de Top en Stichting De Slinger.

68

Eind 2018 waren er

medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt bij ons werkzaam
(51 in 2017)

Mede-
werkers

Voor Personeel & organisatie (P&O) was 2018 een uitdagend en ambitieus jaar. Zo waren er onderhandelingen over en de totstandkoming van een nieuwe cao en hebben we de nieuwe Human Resources (HR)-strategie 2018-2020 ‘Samen beter worden’ geïmplementeerd. Binnen deze strategie werken we aan zes strategische speerpunten om de dienstverlening aan onze medewerkers verder te verbeteren. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste P&O-thema’s in 2018.

Nieuwe Cao umc
2018-2020

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en organisaties van umc-werknemers hebben vanaf…

Werkbelevings-
onderzoek

Het UMC Utrecht voert twee keer
per jaar een Werkbelevingsonderzoek (WBO) uit om meer zicht te krijgen
op de beleving van…

In het najaar van 2018 waardeerde 43% van de medewerkers werken bij het UMC Utrecht met een

8

of hoger

DUURZAME
INZETBAARHEID
MEDEWERKERS

Binnen het UMC Utrecht willen we zorgen voor een gezonde werkomgeving en alle medewerkers stimuleren en ondersteunen in hun loopbaan, duurzame inzetbaarheid en wendbaarheid.

Loopbaancentrum

Het Loopbaancentrum (LBC)
van het UMC Utrecht geeft medewerkers advies en ondersteuning bij vragen over… 

Zelfroosteren,
12-uursdiensten
en anders roosteren

Het UMC Utrecht wil graag investeren in duurzame inzetbaarheid en de gezondheid...


Mantelzorg

Een belangrijk aandachtspunt in het faciliteren van een goede werk-/privébalans…


Energiek@UMC 

Binnen het UMC Utrecht willen we medewerkers die goed in hun vel zitten aanmoedigen om… 

Diversiteit & inclusie

Het UMC Utrecht hecht veel belang aan diversiteit en inclusie. Om de culturele diversiteit binnen onze organisatie te vergroten, hebben we ons in 2018 aangesloten bij de Alliantie Cultureel Diversiteit in de Top en Stichting De Slinger.

Vrouwelijk
talent
Participatie-
wet
LEIDERSCHAPS-
ONTWIKKELING
CONNECTING LEADERS

In het leiderschapsprogramma Connecting Leaders focussen we op het versterken van persoonlijk leiderschap en de kerncompetenties mensgericht, resultaatgericht en klant-/patiëntgericht leiderschap, samenwerken en vernieuwen. In 2018 is het U-team (raad van bestuur en de leiding van divisies, directies en speerpunten) ook gestart met een Connecting Leaders programma. Daarnaast hebben we een Connecting Leaders leiderschapsprogramma ontwikkeld en uitgevoerd bij alle brede leiderschapsteams van de divisies. Alle leidinggevenden van UMC Utrecht, van werkvloer tot raad van bestuur, delen zo dezelfde ervaringen en werken vanuit een gedeelde visie op leiderschap.

In 2018 namen 183 leidinggevenden deel aan het programma. Hiermee hebben we de doelstelling van ruim 80% van de in totaal circa 750 leidinggevenden eind 2018 ruim behaald. Een effectmeting wijst uit dat de meerderheid van de deelnemers groei in de kerncompetenties ervaart. In 2019 starten nog 86 deelnemers. Zij vormen de laatste groepen van het succesvolle programma.
In 2020 krijgt Connecting Leaders een vervolg dat voortborduurt
op Connecting Leaders én voorziet in een aanbod voor nieuwe leidinggevenden.

Arbeidsmarkt-
communicatie

In 2017 hebben we onze lopende activiteiten op het gebied van…

Het Prinses 
Máxima Centrum (PMC)

opende haar deuren in mei 2018. Om extra personeel te werven voor…

4.000

medewerkers de griepprik gehaald
(3.424 in 2017).

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

om deze pagina te
kunnen bekijken