Onderwijs   •

Onderwijs
Focus
onderwijsstrategie

Binnen onze onderwijsstrategie
Fit for the Future geven
we prioriteit aan…

Naast zorg en onderzoek, is onderwijs één van onze drie kerntaken. We geven onderwijs en daarnaast verzorgen we ook de inrichting, organisatie, coördinatie en evaluatie van verschillende soorten onderwijs. Bovendien doen we wetenschappelijk onderzoek op onderwijskundig gebied.

START DE NIEUWE
UTRECHTSE SCHOOL

Voor toekomstige wetenschappers en zorgprofessionals is een structurele uitwisseling tussen geneeskunde en geesteswetenschappen van toegevoegde waarde. In 2018 is daarom De Nieuwe Utrechtse School van start gegaan. Dit is een samenwerkingsverband tussen de faculteit Geneeskunde/het UMC Utrecht en de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. De Nieuwe Utrechtse School heeft vijf publieksdialogen en een Summerschool georganiseerd, om te komen tot een indringende dialoog tussen geïnteresseerden in de kunsten, geneeskunde en geestwetenschappen, zoals studenten, PhD’s, zorgprofessionals, kunstenaars en patiënten. De belangstelling voor de publieksdialogen en de Summerschool was groot.

NATIONALE EN
INTERNATIONALE
AWARD VOOR
ONDERWIJS-
INNOVATIE

Professor Olle ten Cate, hoogleraar Medische Onderwijskunde
en wetenschappelijk directeur van het Onderwijscentrum
van het UMC Utrecht, heeft in 2018 de Ian Hart award
for Innovation in Medical Education ontvangen.

De prijs wordt uitgereikt aan een individu die zich bewezen heeft op het gebied van creativiteit, werklust, vaardigheid en leiderschap, die nodig is om bij te dragen aan innovatie binnen het onderwijs in de gezondheidszorg. Daarnaast heeft Ten Cate de Han Moll Penning ontvangen. De Han Moll penning is de erepenning van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO)en wordt eens in de vijf jaar uitgereikt aan een lid die een grote bijdrage heeft geleverd aan het medisch onderwijs.

Patiëntenparticipatie
in het onderwijs

We betrekken patiënten actief
bij het vormgeven en geven
en/of beoordelen van…

Nieuw programma
Patiëntperspectief

Binnen de opleiding Geneeskunde is het nieuwe programma Patiëntperspectief gestart…

Patiëntenparticipatie
in bachelor Biomedische
wetenschappen

Met een groep studenten Biomedische wetenschappen hebben we de bachelor…

PREDICAAT TOP-
OPLEIDING IN KEUZE-
GIDS MASTERS 2018

Onze opleidingen zijn voor de Keuzegids Masters onder de loep genomen. In totaal zijn 76 Utrechtse masters beoordeeld. Onze opleiding Klinische gezondheidswetenschappen
 kreeg het predicaat topopleiding.

Ook in 2018 eindigt het onderwijs binnen het UMC Utrecht hoog in de ranglijsten. Elsevier houdt jaarlijks een enquête over de kwaliteit van onderwijs op de Nederlandse universiteiten.

Waardering Onderwijs
Onder-
wijs

Naast zorg en onderzoek, is onderwijs één van onze drie kerntaken. We geven onderwijs en daarnaast verzorgen we ook de inrichting, organisatie, coördinatie en evaluatie van verschillende soorten onderwijs. Bovendien doen we wetenschappelijk onderzoek op onderwijskundig gebied.

Focus
onderwijsstrategie

Binnen onze onderwijsstrategie
Fit for the Future geven
we prioriteit aan…

WINNAAR
DOCENT VAN
HET JAAR
2017

Voor toekomstige wetenschappers en zorgprofessionals is een structurele uitwisseling tussen geneeskunde en geesteswetenschappen van toegevoegde waarde. In 2018 is daarom De Nieuwe Utrechtse School van start gegaan. Dit is een samenwerkingsverband tussen de faculteit Geneeskunde/het UMC Utrecht en de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. De Nieuwe Utrechtse School heeft vijf publieksdialogen en een Summerschool georganiseerd, om te komen tot een indringende dialoog tussen geïnteresseerden in de kunsten, geneeskunde en geestwetenschappen, zoals studenten, PhD’s, zorgprofessionals, kunstenaars en patiënten. De belangstelling voor de publieksdialogen en de Summerschool was groot.

Waardering Onderwijs

Ook in 2018 eindigt het onderwijs binnen het UMC Utrecht hoog in de ranglijsten. Elsevier houdt jaarlijks een enquête over de kwaliteit van onderwijs op de Nederlandse universiteiten.

3
1
1
1
1
NATIONALE
EN INTER-
NATIONALE
AWARD VOOR
ONDERWIJS-
INNOVATIE

Professor Olle ten Cate, hoogleraar Medische Onderwijskunde
en wetenschappelijk directeur van het Onderwijscentrum
van het UMC Utrecht, heeft in 2018 de Ian Hart award
for Innovation in Medical Education ontvangen.

De prijs wordt uitgereikt aan een individu die zich bewezen heeft op het gebied van creativiteit, werklust, vaardigheid en leiderschap, die nodig is om bij te dragen aan innovatie binnen het onderwijs in de gezondheidszorg. Daarnaast heeft Ten Cate de Han Moll Penning ontvangen. De Han Moll penning is de erepenning van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO)en wordt eens in de vijf jaar uitgereikt aan een lid die een grote bijdrage heeft geleverd aan het medisch onderwijs.

PREDICAAT
TOPOPLEIDING
IN KEUZEGIDS
MASTERS 2017

Onze opleidingen zijn voor de Keuzegids Masters onder de loep genomen. In totaal zijn 76 Utrechtse masters beoordeeld. Onze opleiding Klinische gezondheidswetenschappen
 kreeg het predicaat topopleiding.

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

om deze pagina te
kunnen bekijken