Onderzoek   •

Onderzoek
Financiering
van onderzoek

Door middel van onderzoek
willen we uiteindelijk de zorg
voor patiënten steeds…

Het onderzoek in het UMC Utrecht is georganiseerd in zes inhoudelijke programma’s (speerpunten) en heeft als doel om de zorg aan onze patiënten te verbeteren.

208

In 2018 promoveerden 208 onderzoekers via het UMC Utrecht. Ook zij verwierven diverse beurzen van de Europese Unie en collectebusfondsen.

15

nieuwe hoogleraren

8 hoogleraren zijn uit dienst gegaan in 2018, omdat de desbetreffende hoogleraar met emeritaat ging of vertrok. Het totaal aantal hoogleraren kwam hiermee in 2018 op 211.

58

ideeën voor ontwikkeling ingebracht

bij Utrecht Holdings, een samenwerkingsverband tussen het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht,
en 11 contracten gesloten voor het commercieel op de markt brengen van een idee.

7

science based start-ups actief bij Utrecht Inc met roots in het UMC Utrecht.

Om deze doelstelling in te vullen, ondersteunen we onderzoekers en andere professionals bij valorisatie en funding via het Research Support Office (RSO), Utrecht Holdings (Kennistransfer), Pontes Medical (Medical Devices), Thinc en een aantal programma’s, zoals de Ureka Mega Challenge.

UREKA
Mega Challenge  

Via de UREKA Mega Challenge bieden we een podium aan mensen met innovatieve ideeën…

VALORISATIE

Binnen onze Connecting U-strategie is het vertalen van wetenschappelijke kennis naar impactvolle oplossingen voor onze patiënten en de maatschappij een belangrijke doelstelling.

 Impact van onderzoek:
Open Science

Het UMC Utrecht is een van de initiatiefnemers van Science in Transition. Het idee…

Onder-
zoek
Financiering
van onderzoek

Door middel van onderzoek
willen we uiteindelijk de zorg
voor patiënten steeds…

Het onderzoek in het UMC Utrecht is georganiseerd in zes inhoudelijke programma’s (speerpunten) en heeft als doel om de zorg aan onze patiënten te verbeteren.

In 2018 promoveerden 208 onderzoekers via het UMC Utrecht. Ook zij verwierven diverse beurzen van de Europese Unie en collectebusfondsen.

208

promoties

VALORISATIE

Binnen onze Connecting U-strategie is het vertalen van wetenschappelijke kennis naar impactvolle oplossingen voor onze patiënten en de maatschappij een belangrijke doelstelling.

UREKA
Mega Challenge  

Via de UREKA Mega Challenge bieden we een podium aan mensen met innovatieve ideeën…

Intensieve samenwerking
meerdere expertises 

Een mooi voorbeeld van intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines is samenwerking…

Venture
Challenge 

Een groep onderzoekers van het UMC Utrecht heeft in 2017 de Venture Challenge van… 

15

nieuwe hoogleraren

8 hoogleraren zijn uit dienst gegaan in 2018, omdat de desbetreffende hoogleraar met emeritaat ging of vertrok. Het totaal aantal hoogleraren kwam hiermee in 2018 op 211.

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

om deze pagina te
kunnen bekijken