Speerpunten   •

Speerpunten

Binnen het UMC Utrecht Hersencentrum (UMC Utrecht Brain Center) werken we aan zorginnovatie, onderzoek en onderwijs om ervoor te zorgen dat patiënten met hersengerelateerde aandoeningen de beste zorg krijgen. Nu en in de toekomst. Hierbij focussen we ons op de aandachtsgebieden: beroerte, neuromusculaire aandoeningen, epilepsie, psychose en ontwikkelingsstoornissen.

MRI-onderzoek van
hersenontwikkeling
rond de geboorte

Samen met de Universiteit Utrecht zijn we een groot onderzoek...

Nieuwe modellen
voor hersenonderzoek

In het translationele neuro-onderzoek heeft een doorbraak plaatsgevonden...

Internationale
samenwerking

In het kader van de verworven consortiumontwikkelgrant van het UMC Utrecht...

Subsidies voor
onderzoek

In 2018 wisten we meer dan 40 subsidies voor hersen-gerelateerd onderzoek...

SPEERPUNT BRAIN

We kiezen ervoor om onze inspanningen op het gebied van onderzoek, onderwijs en het vernieuwen van zorg te focussen binnen zes speerpunten. Door deze focus kunnen we innovaties zo snel mogelijk ten goede laten komen aan de maatschappij. Onze innovaties delen we met belanghebbenden en we passen deze toe in onze kliniek en daarbuiten.

Binnen het speerpunt Cancer werken we aan preventie van kanker en het verbeteren van het leven van mensen met kanker: mensen genezen of, als dat niet meer mogelijk is, jaren van leven toevoegen met een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Verbetering van het leven van mensen met kanker vraagt om vroege diagnose en een passende behandeling, die zich niet alleen richt op verhogen van effectiviteit maar ook op verminderen van de bijwerkingen. De basis voor ons werk wordt gevormd door innovatief onderzoek, talent en multidisciplinaire samenwerking.

Minimaal
invasieve ingrepen

Daarnaast hebben we in
juni 2018 een tweede geavanceerde operatierobot...

Opereren zonder snijden

Een mooi voorbeeld van hoe we het leven van mensen met kanker proberen...

Twee Horizon
2020 beurzen

In december 2018 zijn er twee beurzen toegekend via het Europese innovatieprogramma...

Officiële lancering
Oncode Institute

Een belangrijke partner op het gebied van fundamenteel kankeronderzoek is het...

SPEERPUNT
CANCER

Binnen het speerpunt Child Health willen we een betere toekomst creëren voor kinderen met chronische ziekten en hun families. Hierbij richten we ons op vier patiëntengroepen: kinderen met een probleem rond de geboorte, een aangeboren of erfelijke aandoening (van hart, lever, nieren of de stofwisseling en ernstige ontstekingsziekten (reuma, taaislijmziekte en darmziekten), en kinderen die zijn behandeld voor kanker. In onze interdisciplinaire aanpak houden we rekening met de gevolgen en effecten van de behandeling nu en op de lange termijn. Dit noemen we levensloopgeneeskunde. Hierbij kijken we niet alleen naar de lichamelijke gezondheid, maar ook naar geestelijk welzijn. 

Levensloop-
geneeskunde

In 2016 en 2017 hebben we zorgpaden, cohorten en levenslooppoli’s ontwikkeld...

Klokhuis
Wetenschapsprijs

In 2018 heeft UU-promovenda Marleen Sol de Klokhuis Wetenschapsprijs...

Beurzen voor
onderzoek

In 2018 hebben diverse onderzoekers binnen Child Health beurzen ontvangen voor...

SPEERPUNT
CHILD HEALTH

Het doel van het speerpunt Circulatory Health is om (inter)nationaal hart- en vaatziekten te verminderen. Hiervoor heeft het speerpunt het Hart- en vaatcentrum opgericht, waarin geïntegreerd state-of-the-art cardiovasculaire zorg, onderzoek en onderwijs plaatsvindt. Hiermee verbeteren we cardiovasculaire zorg binnen het UMC Utrecht en daarbuiten en zorgen we met en voor patiënten voor maatschappelijke impact. 

Multidisciplinaire 
polikliniek Hart-
en vaatcentrum

Eind november 2018 is de multidisciplinaire polikliniek Hart- en vaatcentrum officieel...

Utrecht
Cardiovasculair 
Cohort

In 2018 hebben we ook verder gewerkt aan het Utrecht Cardiovasculair Cohort...

SPEERPUNT
CIRCULATORY
HEALTH

De ambitie van het speerpunt Infection & Immunity is om mensen met een moeilijk behandelbare infectie of een chronische immuunziekte sneller en beter te behandelen. Hiervoor werken onze artsen en onderzoekers intensief samen aan hoogwaardige zorg en vooruitstrevend onderzoek. Dat doen we ook zo veel mogelijk samen met patiënten. Onze kennis en kunde borgen we door talentvolle mensen op te leiden. Zo dragen we bij aan het daadwerkelijk vernieuwen en verbeteren van patiëntenzorg, nu en in de toekomst.

Klinische
mycologie

Steeds meer patiënten in het UMC Utrecht en het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) en alle...

Reuma Research
Centre of Excellence

Jaarlijks behandelt het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ), onderdeel van het...

Interdisciplinaire
hubs

In 2018 lanceerde de Universiteit Utrecht een aantal interdisciplinaire hubs in...

SPEERPUNT
INFECTION
& IMMUNITY

Binnen het speerpunt Regenerative Medicine & Stem Cells (RMSC) ontwikkelen we nieuwe methoden voor het repareren of vervangen van beschadigde weefsels en organen. Hierbij maken wij gebruik van het zelfherstellende vermogen van het lichaam. We richten ons op het genezen van op dit moment ongeneesbare ziektes. Onze drie belangrijkste thema’s zijn: regeneratie van hart- vaat- en nierweefsel (in samenwerking met het Hart- en Vaatcentrum), regeneratie van bot- en kraakbeen (in samenwerking met  de Mobility Clinic), en stamcel- en organoïdebiologie & stamceltherapieën. In het Regenerative Medicine Center Utrecht is de grootste groep onderzoekers in Nederland op het gebied van Regenerative Medicine ondergebracht. 

Publieks-
activiteiten

In 2018 hebben we weer diverse publieksactiviteiten georganiseerd. Zo zijn...

Beurzen

Wetenschapper Kerstin Schneeberger van de faculteit Dierengeneeskunde van de...

RegMedXB

Een andere highlight is de start van een vierde onderzoekslijn binnen RegMedXB, het grootste...

Internationale
samenwerkingen

Via een subsidie van de Hofvijferkring heeft in 2018 assistent professor en associate...

REGENERATIVE
MEDICINE & STEM CELLS
SPEERPUNT
Het doel van al onze activiteiten is om
samen de gezondheid van mensen te
verbeteren en de zorg van morgen
te creëren.
Speer-
punten
Het doel van al onze
activiteiten is het
bevorderen van
gezondheid - nu en
in de toekomst -: 
van de gezondheid
van de individuele
patiënt tot de 
gezondheid in de
maatschappij in het
algemeen.
SPEERPUNT
BRAIN

Binnen het UMC Utrecht Hersencentrum (UMC Utrecht Brain Center) werken we aan zorginnovatie, onderzoek en onderwijs om ervoor te zorgen dat patiënten met hersengerelateerde aandoeningen de beste zorg krijgen. Nu en in de toekomst. Hierbij focussen we ons op de aandachtsgebieden: beroerte, neuromusculaire aandoeningen, epilepsie, psychose en ontwikkelingsstoornissen.

Nieuwe modellen
voor hersenonderzoek

In het translationele neuro-onderzoek heeft een doorbraak plaatsgevonden...

MRI-onderzoek van
hersenontwikkeling
rond de geboorte

Samen met de Universiteit Utrecht zijn we een groot onderzoek...

Internationale
samenwerking

In het kader van de verworven consortiumontwikkelgrant van het UMC Utrecht...

Subsidies voor
onderzoek

In 2018 wisten we meer dan 40 subsidies voor hersen-gerelateerd onderzoek...

SPEERPUNT
CANCER

Binnen het speerpunt Cancer willen we door middel van baanbrekend onderzoek en het opleiden van professionals de meest optimale zorg bieden voor mensen met kanker: mensen genezen of, als dat niet meer mogelijk is, de kwaliteit van leven verbeteren. Hiervoor werken we multidisciplinair samen binnen het UMC Utrecht en daarbuiten en investeren we continu in innovatieve onderzoeks-
programma’s en hooggewaardeerde onderwijsprogramma’s.

Opereren zonder snijden

Een mooi voorbeeld van hoe we het leven van mensen met kanker proberen...

Minimaal
invasieve ingrepen

Daarnaast hebben we in
juni 2018 een tweede geavanceerde operatierobot...

Twee Horizon
2020 beurzen

In december 2018 zijn er twee beurzen toegekend via het Europese innovatieprogramma...

Officiële lancering
Oncode Institute

Een belangrijke partner op het gebied van fundamenteel kankeronderzoek is het...

We kiezen ervoor om onze inspanningen op het gebied van onderzoek, onderwijs en het vernieuwen van zorg te focussen binnen zes speerpunten. Door deze focus kunnen we innovaties zo snel mogelijk ten goede laten komen aan de maatschappij. Onze innovaties delen we met belanghebbenden en we passen deze toe in onze kliniek en daarbuiten.

SPEERPUNT
CHILD HEALTH

Binnen het speerpunt Child Health willen we een betere toekomst creëren voor kinderen met chronische ziekten en hun families. Hierbij richten we ons op vier patiëntengroepen: kinderen met een probleem rond de geboorte, een aangeboren of erfelijke aandoening (van hart, lever, nieren of de stofwisseling en ernstige ontstekingsziekten (reuma, taaislijmziekte en darmziekten), en kinderen die zijn behandeld voor kanker. In onze interdisciplinaire aanpak houden we rekening met de gevolgen en effecten van de behandeling nu en op de lange termijn. Dit noemen we levensloopgeneeskunde. Hierbij kijken we niet alleen naar de lichamelijke gezondheid, maar ook naar geestelijk welzijn. 

Levensloopgeneeskunde

In 2016 en 2017 hebben we zorgpaden, cohorten en levenslooppoli’s ontwikkeld voor...

Levensloop-
geneeskunde

In 2016 en 2017 hebben we zorgpaden, cohorten en levenslooppoli’s ontwikkeld...

Klokhuis
Wetenschapsprijs

In 2018 heeft UU-promovenda Marleen Sol de Klokhuis Wetenschapsprijs...

Beurzen voor
onderzoek

In 2018 hebben diverse onderzoekers binnen Child Health beurzen ontvangen voor...

SPEERPUNT
CIRCULATORY
HEALTH

Het doel van het speerpunt Circulatory Health is om (inter)nationaal hart- en vaatziekten te verminderen. Hiervoor heeft het speerpunt het Hart- en vaatcentrum opgericht, waarin geïntegreerd state-of-the-art cardiovasculaire zorg, onderzoek en onderwijs plaatsvindt. Hiermee verbeteren we cardiovasculaire zorg binnen het UMC Utrecht en daarbuiten en zorgen we met en voor patiënten voor maatschappelijke impact. 

Multidisciplinaire 
polikliniek Hart-
en vaatcentrum

Eind november 2018 is de multidisciplinaire polikliniek Hart- en vaatcentrum officieel...

Utrecht
Cardiovasculair 
Cohort

In 2018 hebben we ook verder gewerkt aan het Utrecht Cardiovasculair Cohort...

Onderwijs

De zichtbaarheid van het cardiovasculaire onderwijs in de Utrechtse (bio)medische…

SPEERPUNT
INFECTION
& IMMUNITY

De ambitie van het speerpunt Infection & Immunity is om mensen met een moeilijk behandelbare infectie of een chronische immuunziekte sneller en beter te behandelen. Hiervoor werken onze artsen en onderzoekers intensief samen aan hoogwaardige zorg en vooruitstrevend onderzoek. Dat doen we ook zo veel mogelijk samen met patiënten. Onze kennis en kunde borgen we door talentvolle mensen op te leiden. Zo dragen we bij aan het daadwerkelijk vernieuwen en verbeteren van patiëntenzorg, nu en in de toekomst.

Reuma Research
Centre of Excellence

Jaarlijks behandelt het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ), onderdeel van het...

Klinische
mycologie

Steeds meer patiënten in het UMC Utrecht en het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) en alle...

Preventie van hiv 
in risicogroepen

In 2017 startte Utrecht als eerste Nederlandse gemeente een pilotstudie om de hiv…

Interdisciplinaire
hubs

In 2018 lanceerde de Universiteit Utrecht een aantal interdisciplinaire hubs in...

REGENERATIVE
MEDICINE & STEM CELLS

Binnen het speerpunt Regenerative Medicine & Stem Cells (RMSC) ontwikkelen we nieuwe methoden voor het repareren of vervangen van beschadigde weefsels en organen. Hierbij maken wij gebruik van het zelfherstellende vermogen van het lichaam. We richten ons op het genezen van op dit moment ongeneesbare ziektes. Onze drie belangrijkste thema’s zijn: regeneratie van hart- vaat- en nierweefsel (in samenwerking met het Hart- en Vaatcentrum), regeneratie van bot- en kraakbeen (in samenwerking met  de Mobility Clinic), en stamcel- en organoïdebiologie & stamceltherapieën. In het Regenerative Medicine Center Utrecht is de grootste groep onderzoekers in Nederland op het gebied van Regenerative Medicine ondergebracht. 

Publieks-
activiteiten

In 2018 hebben we weer diverse publieksactiviteiten georganiseerd. Zo zijn...

Beurzen

Wetenschapper Kerstin Schneeberger van de faculteit Dierengeneeskunde van de...

RegMedXB

Een andere highlight is de start van een vierde onderzoekslijn binnen RegMedXB, het grootste...

Internationale
samenwerkingen

Via een subsidie van de Hofvijferkring heeft in 2018 assistent professor en associate...

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

om deze pagina te
kunnen bekijken