Strategie   •

Onze strategie

We bieden kwalitatief goede, doelmatige en ‘state of the art’ zorg aan patiënten die zeer specialistische zorg nodig hebben voor zelden voorkomende of moeilijk behandelbare aandoeningen (topreferente en topklinische zorg) passend binnen het opgestelde zorgprofiel. We zorgen ervoor dat ook nevendiagnoses integraal behandeld kunnen worden. Patiënten hebben een regierol in de behandeling en ervaren onze mensgerichte betrokkenheid en veiligheid in de zorg.

We verrichten wetenschappelijk onderzoek dat geconcentreerd is in zes multidisciplinaire programma’s, waarin ook de zorg is geïntegreerd om de zorg van morgen tot stand te brengen. De vraag van patiënten en de maatschappij vormen het belangrijkste vertrekpunt voor ons onderzoek. Op deze manier zorgen we ervoor dat wetenschappelijke resultaten snel ten goede komen aan de patiënt - ‘from bench to bedsite’.

We bieden onderwijs aan studenten en talenten, zoals (bio)medische onderzoekers, artsen en andere zorgverleners om topprofessionals op te leiden, die bijdragen aan kennisontwikkeling in en voor de gezondheidszorg; voor de zorg nu en voor de zorg van morgen. Studenten en patiënten betrekken we bij de ontwikkeling van ons onderwijs. We bieden ontplooiingsmogelijkheden en een klimaat van continue vernieuwing. 

1. Onze kerntaken
2. Onze missie

Onze missie is: samen de gezondheid van mensen verbeteren en de zorg voor morgen creëren.

Hiertoe hebben we drie kerntaken: onderzoek, onderwijs en zorg.We zetten ons iedere dag (en nacht) in voor verbinding met onze patiënten en andere belanghebbenden. Wij bieden onze patiënten de beste zorg met de menselijke maat, waarbij we optimaal gebruik maken van al onze faciliteiten.We willen onze maatschappelijke impact continu vergroten. Hier geven we invulling aan door innovatief te werken vanuit zes speerpunten. Om daadwerkelijk impact te hebben op de gezondheid van mensen, is het noodzakelijk om via (internationaal) onderzoek te werken aan innovaties en ervoor te zorgen dat patiënten hiervan profiteren.

3. Onze Strategie
Strategie Connecting U

Connecting U is de organisatiestrategie van het UMC Utrecht. In stevige verbinding met onze patiënten en partners en als medewerkers onderling, werken we voortdurend aan verbeteringen om patiënten optimaal te laten profiteren van vernieuwingen binnen zorg, onderwijs en onderzoek. Inspelen op dat wat de maatschappij van ons vraagt, lukt alleen als we het samen doen. Samen maken we onze zorg iedere dag innovatiever, patiëntgerichter en duurzamer. De zorg van de toekomst brengen we zo elke dag een stap dichterbij.

Hoofddoelen strategie

Onze strategie heeft twee hoofddoelen, die verbonden zijn met onze missie, namelijk:

1.
Verbinding met onze patiënten:

we werken niet alleen vóór, maar steeds vaker mét patiënten. Natuurlijk als het gaat over hun eigen behandeling. Bij patiënten en hun naasten toetsen we voortdurend of we de juiste dingen goed doen. Zorg is in onze ogen pas goed, als patiënten die als goed ervaren. Daarnaast denken patiënten mee over de toekomst van zorg, onderwijs en onderzoek. Bijvoorbeeld via onze patiëntenpanels en de cliëntenraad. 

2.
Maatschappelijke impact van onze speerpunten.
We richten onze inspanningen op het gebied van zorg, onderzoek, onderwijs en het vernieuwen hiervan op zes speerpunten:

  • Brain
  • Cancer
  • Child Health
  • Circulatory Health
  • Infection & Immunity
  • Regenerative Medicine & Stem Cells
4. Onze Samenwerkingsketen

Onze doelen realiseren kunnen we niet alleen. In de samenwerkingen die we aangaan met andere ziekenhuizen en/of zorg- en kennisinstellingen in de regio en daarbuiten, is de stem van onze patiënten en de zorgprofessionals/verwijzers voor en met wie wij werken leidend. We willen hun vraag zo goed mogelijk beantwoorden. Zorg op de juiste plaats en ‘de zorg van morgen’ zijn hiervoor belangrijke uitgangspunten. Dit vraagt in veel gevallen om een regionale aanpak en ICT-oplossingen, die onder andere gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen mogelijk maken. Het UMC Utrecht deelt graag haar kennis en kunde op dit gebied. 

Onze strategie

Het verlenen van zorg aan patiënten is een van onze drie kerntaken. Deze zorg proberen we continu te verbeteren. Dit doen we door de medische kennis die wij opdoen binnen onze andere kerntaak onderzoek, door steeds te evalueren of wat we doen beter kan en te luisteren naar de behoeften van medewerkers en patiënten. We streven hierbij naar een optimale verbinding met patiënten en we stemmen onze zorg zoveel mogelijk af op de individuele behoefte. Hiervoor is het belangrijk dat wij patiënten en hun omgeving goed kennen. We hebben daarom nauw contact met patiënten en hun naasten en met ketenpartners in het netwerk rond patiënten, zoals huisartsen, regionale ziekenhuizen en andere behandelcentra.

97%

van de patiënten is nu (zeer) tevreden over de communicatie bij opname en ontslag 

1. Onze kerntaken

Een mooi voorbeeld van hoe het UMC Utrecht werkt aan zorginnovatie is onze deelname aan de landelijke ‘Hackathon’ binnen umc’s in mei 2017. In een weekend hebben 150 mensen (zorgverleners, studenten, ICT’ers, externe bedrijven) in 19 teams gewerkt aan innovatieve zorgoplossingen. Drie van deze innovaties nemen we in 2018 in gebruik. Ook de landelijke winnaar van de Hackathon kwam uit het UMC Utrecht. 

GEZONDHEIDSCURSUS
& PUBLIEKSLEZINGEN

Onze missie is: samen de gezondheid van mensen verbeteren en de zorg voor morgen creëren.

Hiertoe hebben we drie kerntaken: onderzoek, onderwijs en zorg.We zetten ons iedere dag (en nacht) in voor verbinding met onze patiënten en andere belanghebbenden. Wij bieden onze patiënten de beste zorg met de menselijke maat, waarbij we optimaal gebruik maken van al onze faciliteiten.We willen onze maatschappelijke impact continu vergroten. Hier geven we invulling aan door innovatief te werken vanuit zes speerpunten. Om daadwerkelijk impact te hebben op de gezondheid van mensen, is het noodzakelijk om via (internationaal) onderzoek te werken aan innovaties en ervoor te zorgen dat patiënten hiervan profiteren.

Patiëntenzorg

We bieden kwalitatief goede, doelmatige en ‘state of the art’ zorg aan patiënten die zeer specialistische zorg nodig hebben voor zelden voorkomende of moeilijk behandelbare aandoeningen (topreferente en topklinische zorg) passend binnen het opgestelde zorgprofiel. We zorgen ervoor dat ook nevendiagnoses integraal behandeld kunnen worden. Patiënten hebben een regierol in de behandeling en ervaren onze mensgerichte betrokkenheid en veiligheid in de zorg.

Title

We verrichten wetenschappelijk onderzoek dat geconcentreerd is in zes multidisciplinaire programma’s, waarin ook de zorg is geïntegreerd om de zorg van morgen tot stand te brengen. De vraag van patiënten en de maatschappij vormen het belangrijkste vertrekpunt voor ons onderzoek. Op deze manier zorgen we ervoor dat wetenschappelijke resultaten snel ten goede komen aan de patiënt - ‘from bench to bedsite’.

Onderwijs

We bieden onderwijs aan studenten en talenten, zoals (bio)medische onderzoekers, artsen en andere zorgverleners om topprofessionals op te leiden, die bijdragen aan kennisontwikkeling in en voor de gezondheidszorg; voor de zorg nu en voor de zorg van morgen. Studenten en patiënten betrekken we bij de ontwikkeling van ons onderwijs. We bieden ontplooiingsmogelijkheden en een klimaat van continue vernieuwing. 

Samen voor
de patiënt 

In 2016 zijn we begonnen
met het introduceren van een
nieuwe werkwijze binnen…

Patiënten-
participatie 

Onze kerntaken (zorg, onderzoek en onderwijs) kunnen we alleen goed doen als we gebruik… 

Personalisering
van de zorg 

Het UMC Utrecht zet sterk in op continue verbetering van zorg, zorgvernieuwing en…

Patiënten-
portaal 

Met behulp van onder andere de jaarlijkse CQ-index verkrijgen we inzicht in… 


eHealth

De in 2016 ingezette maatregelen om de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid te…


ADAM

Dagelijks werken onze
professionals gepassioneerd om
de beste zorg aan patiënten…

Het aantal maandelijkse unieke bezoekers van het patiëntenportaal is gestegen van 9.000 in 2016 naar

11.000

in 2017

Strategie Connecting U

Connecting U is de organisatiestrategie van het UMC Utrecht. In stevige verbinding met onze patiënten en partners en als medewerkers onderling, werken we voortdurend aan verbeteringen om patiënten optimaal te laten profiteren van vernieuwingen binnen zorg, onderwijs en onderzoek. Inspelen op dat wat de maatschappij van ons vraagt, lukt alleen als we het samen doen. Samen maken we onze zorg iedere dag innovatiever, patiëntgerichter en duurzamer. De zorg van de toekomst brengen we zo elke dag een stap dichterbij.

We bevorderen daarom een gezonde leefstijl en ondersteunen onze patiënten om gezonde keuzes te maken en naar vermogen zelf de regie te nemen over hun gezondheid. We hebben aandacht voor (beperkte) gezondheidsvaardigheden en zetten in op meer bewegen, gezonde voeding en stoppen met roken. Dit doen we binnen het thema Gezond houden wat gezond is een van de twee duurzaamheidsthema’s waar we op focussen. Hieronder vallen onder andere de projecten: 

WKZ
Sportief 
UMC Utrecht
in beweging 

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

om deze pagina te
kunnen bekijken