Zorg   •

Zorg
Waardering
patiënten

Via de onze werkwijze
Samen Voor de Patiënt
verkrijgen we inzicht in… 

Kwaliteits-
keurmerken

Het UMC Utrecht heeft het algemene kwaliteitskeurmerk
van JCI…

(Re)actief
leren 

Dagelijks werken onze
professionals gepassioneerd om
de beste zorg aan patiënten…

Het verlenen van zorg aan patiënten is een van onze drie kerntaken. Deze zorg proberen we continu te verbeteren. Dit doen we op basis van uitkomsten binnen onze andere kerntaak onderzoek, door steeds te evalueren wat we beter kunnen doen en te luisteren naar de behoeften van patiënten en medewerkers. We streven hierbij naar een optimale verbinding met patiënten en we stemmen onze zorg zoveel mogelijk af op de individuele behoefte. Hiervoor is het belangrijk dat wij patiënten en hun omgeving goed kennen. We hebben daarom nauw contact met patiënten en hun naasten en hechten veel waarde aan het in kaart brengen van hun behandelwensen en -grenzen. Daarnaast stemmen we intensief af met ketenpartners in het netwerk rond patiënten, zoals huisartsen, regionale ziekenhuizen en andere behandelcentra. Dit doen we onder ander via onze werkwijze Samen Voor de Patiënt en ons programma Patiëntenparticipatie.

250

deelnemers aan de Dutch Hacking Health 2018

DUTCH 
HACKING 
HEALTH 2018

Een mooi voorbeeld van hoe het UMC Utrecht werkt aan zorginnovatie is deelname aan de hackathon ‘Dutch Hacking Health’ binnen umc’s in Nederland. In 2018 heeft het UMC Utrecht ook de landelijke verkiezing van alle hackathons in Nederland gehost. Binnen het UMC Utrecht hebben maar liefst 250 mensen (zorgverleners, studenten, ICT’ers, externe bedrijven) tijdens het weekend in 25 teams gewerkt aan innovatieve zorgoplossingen. Drie deelnemende teams hebben een prijs gewonnen.

Gezond houden
wat gezond is 

Het is onze missie om gezondheid te bevorderen. Daarom bevorderen we een gezonde leefstijl en ondersteunen we onze patiënten om gezonde keuzes te maken en naar vermogen zelf de regie te nemen over hun gezondheid.

We zetten in op het verbeteren van gezondheidsvaardigheden, meer bewegen, gezonde voeding en stoppen met roken. Dit doen we via ons duurzaamheidsthema Gezond houden wat gezond is.

De belangrijkste activiteiten en projecten in 2018 waren:

UMC Utrecht
volledig rookvrij
Symposium
Gezondheidsvaardigheden
UMC Utrecht
in beweging
Samen Voor
de Patiënt

In 2016 zijn we begonnen met
het introduceren van een
nieuwe werkwijze… 

Patiënten-
participatie

Binnen het UMC Utrecht betrekken medewerkers patiënten al sinds lange tijd bij…

Personalisering
van de zorg

Het UMC Utrecht zet sterk in op continue verbetering van zorg, zorgvernieuwing en…

Patiënten-
portaal 

Ons in 2015 breed opengestelde patiëntenportaal draagt bij aan het creëren van… 


eHealth

We hebben negen pilots ontwikkeld om een zorgtraject (continuüm) te creëren voor…


ADAM

Applied data-analytics, het analyseren van grote hoeveelheden data in de zorg…

Patient
Support

Patient Support wordt
gewaardeerd door patiënt
en hun familie…

Pilot Slachtofferhulp
Nederland

In 2018 zijn we ook gestart met een pilot vanuit Slachtofferhulp Nederland… 

Peer
Support

Een calamiteit, incident of andere aangrijpende zorg gerelateerde gebeurtenis heeft…

SUPPORT
14.000

per maand in 2018 (11.000 in 2017)

Het aantal unieke
bezoekers van het
patiëntenportaal
 is gestegen naar

Zorg

Het verlenen van zorg aan patiënten is een van onze drie kerntaken. Deze zorg proberen we continu te verbeteren. Dit doen we op basis van uitkomsten binnen onze andere kerntaak onderzoek, door steeds te evalueren wat we beter kunnen doen en te luisteren naar de behoeften van patiënten en medewerkers. We streven hierbij naar een optimale verbinding met patiënten en we stemmen onze zorg zoveel mogelijk af op de individuele behoefte. Hiervoor is het belangrijk dat wij patiënten en hun omgeving goed kennen. We hebben daarom nauw contact met patiënten en hun naasten en hechten veel waarde aan het in kaart brengen van hun behandelwensen en -grenzen. Daarnaast stemmen we intensief af met ketenpartners in het netwerk rond patiënten, zoals huisartsen, regionale ziekenhuizen en andere behandelcentra. Dit doen we onder ander via onze werkwijze Samen Voor de Patiënt en ons programma Patiëntenparticipatie.

250

deelnemers aan de Dutch Hacking Health 2018

DUTCH 
HACKING 
HEALTH 2018

Een mooi voorbeeld van hoe het UMC Utrecht werkt aan zorginnovatie is deelname aan de hackathon ‘Dutch Hacking Health’ binnen umc’s in Nederland. In 2018 heeft het UMC Utrecht ook de landelijke verkiezing van alle hackathons in Nederland gehost. Binnen het UMC Utrecht hebben maar liefst 250 mensen (zorgverleners, studenten, ICT’ers, externe bedrijven) tijdens het weekend in 25 teams gewerkt aan innovatieve zorgoplossingen. Drie deelnemende teams hebben een prijs gewonnen.

GEZONDHEIDSCURSUS
& PUBLIEKSLEZINGEN

In 2017 hebben we een gezondheidscursus over kindzorg georganiseerd voor het algemene publiek. 82 mensen hebben hieraan deelgenomen. Daarnaast hebben we 11 publiekslezingen georganiseerd voor in totaal 1.750 aanwezigen.

Waardering
patiënten

Via de onze werkwijze
Samen Voor de Patiënt
verkrijgen we inzicht in… 

Kwaliteits-
keurmerken

Het UMC Utrecht heeft het algemene kwaliteitskeurmerk
van JCI…

(Re)actief
leren 

Dagelijks werken onze
professionals gepassioneerd om
de beste zorg aan patiënten…

Patient
Support

Patient Support wordt
gewaardeerd door patiënt
en hun familie…

Pilot Slachtofferhulp
Nederland

In 2018 zijn we ook gestart met een pilot vanuit Slachtofferhulp Nederland… 

Peer
Support

Een calamiteit, incident of andere aangrijpende zorg gerelateerde gebeurtenis heeft…

Samen Voor
de Patiënt

In 2016 zijn we begonnen met
het introduceren van een
nieuwe werkwijze… 

Patiënten-
participatie

Binnen het UMC Utrecht betrekken medewerkers patiënten al sinds lange tijd bij…

Personalisering
van de zorg

Het UMC Utrecht zet sterk in op continue verbetering van zorg, zorgvernieuwing en…

Het aantal maandelijkse unieke bezoekers van het patiëntenportaal is gestegen van 9.000 in 2016 naar

11.000

in 2017

Gezond houden
wat gezond is 

Het is onze missie om gezondheid te bevorderen. Daarom bevorderen we een gezonde leefstijl en ondersteunen we onze patiënten om gezonde keuzes te maken en naar vermogen zelf de regie te nemen over hun gezondheid.

We zetten in op het verbeteren van gezondheidsvaardigheden, meer bewegen, gezonde voeding en stoppen met roken. Dit doen we via ons duurzaamheidsthema Gezond houden wat gezond is.

De belangrijkste activiteiten en projecten in 2018 waren:

UMC Utrecht
in beweging
Symposium
Gezondheidsvaardigheden

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

om deze pagina te
kunnen bekijken